Zarząd

Poniżej prezentujemy wizytówki Członków Zarządu Klubu oraz osób piastujących najważniejsze stanowiska w strukturze klubu.

Prezes Zarządu
Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Leszek Wolny
e-mail:  leszekwolny@op.pl
Zdjęcie: Sekretarz klubu
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Monika Kałuża

e-mail: monikax313@gmail.com

Skarbnik
tymczasowo p.o

Józef Sołtysik

 

  KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Józef Sołtysik
e-mail: solten@vp.ol   tel.506994899
Członek Komisji Rewizyjnej
Przodownik Turystyki Kolarskiej

Bronisław Kałuża

Koordynator ds. programowych
Przodownik Turystyki Kolarskiej nr.7211
        Józef Siejda
  e-mail: j.siejda@poczta.fm  tel. 695180856

Weryfikator Książeczek KOT
Przodownik Turystyki Kolarskiej

  Piotr  Mokry

  HONOROWI CZŁONKOWIE KLUBU
Honorowy Prezes Klubu
Przodownik Turystyki Kolarskiej

Barbara Biśta Wagner

Honorowy Członek Klubu
Zenon Kaszowicz

Honorowy Członek  Klubu
Stanisław Radomski
Honorowy Członek Klubu
Śp. Eugeniusz Stalmach

       26-05-1933
       28-07-2015